Aktiviteter

Treningstilbudet vårt er variert. Trykk på lenkene over eller under for å finne ut mer om hvilke aktiviteter vi tilbyr, samt treningstider. 

Agility
Lydighet
Bruks
Rallylydighet
Grunnleggende lydighet
NoseWork

Ønsker du informasjon ta kontakt med: 

Agility: Ingvild Annysdatter Fremmerlid, tlf. 41400402 og Weronica Karlsrud, tlf. 45411633

Bruks og lp: Finn Johansen 91652513

Rally-LP: Hege Nyborg Andresen - 41216680 og Anette Bjerkaas Gudmundsrud - 92095905

Hverdagstrening: Tone Nordby Anderssen - 99641451 og Nina Opsahl - 90098547

Nosework: Nina Opsahl - 90098547, Anette Bjerkaas Gudmundsrud – 92095905 og Carina Dybvig 95792468

Retningslinjer for trening i NOHK

Retningslinjer for trening i Nannestad og Omegn Hundeklubb (NOHK)

GENERELL INFORMASJON (revidert og godkjent i styremøte 03.02.2020)

Forutsetning for trening i NOHK er medlemskap i klubben, og betalt treningsavgift. All trening skjer på eget ansvar. NOHK påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader på hunder, førere, andre personer eller private eiendeler/materiell.

Det er en forutsetning at aktive medlemmer bidrar med å holde treninger og kurs, og at alle hjelper til på klubbens stevne(r), dugnader og andre aktiviteter i størst mulig grad.

Helsestatus

Det er hundeeiers ansvar at treningen utføres med frisk hund.

Hund skal ikke delta trening dersom:

 • Den er syk.
 • Den har utøy.
 • Den er mer enn 4 uker drektig (mer enn 28 dager etter siste paring).
 • Har valper under 8 uker.

 

Utlån av utstyr

Alt utstyr tilhører NOHK. Utstyr skal ikke flyttes fra treningshallen eller områdene som tilhører NOHK. Gruppene kan ved søknad til styret låne/leie ut hindre eller annet utstyr.

 

TRENING

Generelt

De organiserte treningene skaper grunnlaget for det sosiale miljøet i klubben, samtidig som klubben ønsker at ferdigheter og kompetanse skal videreformidles i organisert form, slik at vi får en helhetlig oppfølging av ekvipasjene.

Parti/organiserte treninger er den primære treningsformen i NOHK, men medlemmene kan ha forskjellige behov for trening utenfor parti/organiserte treningene. Derfor er det åpnet for fritrening.

Fritreningen er ment som et supplement til parti/organisert trening, og det forutsettes derfor at de som trener på fritrening også deltar på parti/organiserte treningene. Styret kan i tilfeller hvor medlemmer ikke deltar på parti/organisert treninger, inndra muligheten for fritrening.

Gjestetrening

Medlemmer tillates å ha med gjest på fritrening. Det er en selvfølge at medlem som har med seg gjest på trening selv er tilstede under besøket. Gjestetreningen begrenser seg til 2 besøk.  

Retningslinjer for agility-fritrening

For å kunne delta på agility-fritrening, skal ekvipasjen ha trent minst 8 ganger på nybegynner partiet. Fører skal være over 16 år. Førere under 16 år kan trene fritrening etter avtale med agilitygruppas representanter, og da med en foresatt tilstede.

 

Klubbens forventning til de som fritrener

 • Medlemmer som driver fritrening forventes å vise god oppførsel i forhold til å være inkluderende overfor andre medlemmer, og at de viser god egen etikk når det gjelder behandling av andre klubbmedlemmer og hunder.
 • Det forventes at hallen forlates i den stand den var ved ankomst.
 • Ved uhell eller skader på utstyr, meld fra til agilitygruppas representant eller til formann i styret.
 • Fritrening bookes via Hallen siden på Facebook

 

For å trene AG i NOHK er det krav om hinderinnlæringskurs eller fører har konkurrert i høyere klasser. Samt en generell hverdagslydighet på hunden.

 

Agilitygruppas representanter er 3 medlemmer valgt av de medlemmene i klubben som trener agility.

Klubben ønsker at minst 1 av representant fra hver gruppe i klubben også sitter i styret. Dette letter samarbeidet mellom styret og gruppene.

 

PARTITRENING I AGILITY MED INSTRUKTØR

Generelt

Ekvipasjer med forskjellige ferdighetsnivå fordeles i tre grupperinger. For å kunne begynne å trene på andre partier skal dette godkjennes / anbefales av agilitygruppas representanter.

 

Agilitygruppa i NOHK er delt inn i nivåer etter nybegynnerkurset:

 • Lett øvet/Nybegynner

Er for ekvipasjer som har gjennomgått nybegynnerkurs/introduksjonskurs i agility, eller kan vise at de behersker alle hindre.

 • Videregående

Er for ekvipasjer som har startet i klasse 1 agility eller klasse 1 hopp på et offisielt terminfestet stevne, eller har blitt anbefalt å trene på dette partiet av agilitygruppas representanter.

 • Konkurranse

Er for ekvipasjer som har konkurrert i en tid.

 

Dersom antallet ekvipasjer på de enkelte treningspartier er lavt, kan agilitygruppas representanter godkjenne at ekvipasjer fra andre nivå kan trene på de oppsatte dagene.

 

Nybegynnerkurs/introduksjonskurs

Dette arrangeres normalt over en helg. Deltagende hunder skal være minimum 9 måneder for liten- og mellomhunder (under 43 cm) og 12 måneder for store hunder (f.o.m. 43 cm). Minimumskrav for deltagelse er at ekvipasjen (hund og fører sammen) har grunnleggende lydighet.